Stabilita vo vzdelávaní: Hľadanie riešení s Richardom Vašečkom

Stabilita vo vzdelávaní: Hľadanie riešení s Richardom Vašečkom

Dieťa strávi od vstupu do materskej školy po ukončení vysokoškolského štúdia 21 rokov v školskom prostredí. Za túto dobu môže na Slovensku zažiť až 14 ministrov školstva!

Od roku 1989 sa totiž za 33 rokov na Slovensku vystriedalo až 21 ministrov školstva. To znamená, že priemerná doba trvania slovenského ministra školstva je približne rok a pol. A to je smutne málo. To nepomáha stabilitu a kontinuitu vo výchove a vzdelávaní. Iba dvaja ministri vydržali celé volebné obdobie a nie je príklad, že by niektorý minister zostal na tejto pozícii osem rokov.

Osobne ako poslanec Národnej rady som za 11 rokov zažil až osem ministrov školstva. To je asi rekord. Boli to Čaplovič, Pellegrini, Draxler, Plavčan, Lubyová, Gröhling, Horecký, Bútora. Nerátam dočasné povierky ministerstva pôdohospodárstva, financií či premiéra, ktorí spravovali neobsadené ministerstvo školstva niekedy aj niekoľko mesiacov.

Každá vláda a teda aj každý minister školstva získava dôveru parlamentu. V Národnej rade sa minister školstva zodpovedá Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Na začiatku tohto obdobia, v marci 2020, ma kolegovia 118 hlasmi zvolili za predsedu tohto výboru, tzv. školského. A v tejto pozícii som – na rozdiel od ministrov – vydržal celý čas. To vôbec nie je samozrejmosť. Poslanci už odvolali predsedníčku zdravotníckeho výboru Cigánikovú, predsedu brannobezpečnostného výboru Krúpu či predsedu výboru pre kultúru a médiá Čekovského.

Môj cieľ nebol udržať si stoličku predsedu výboru, ale zabezpečiť – podľa možností s čo najširšou podporou naprieč celým politickým spektrom – prijatie zákonov, ktoré poskytnú deťom, školám a učiteľom stabilné prostredie, v ktorom deti dostanú kvalitnú výchovu a vzdelanie podľa výberu rodičov zodpovedajúce požiadavkám dnešnej doby a rýchlo sa meniacemu prostrediu.

Ako predseda školského výboru som sa preto snažil o konštruktívnu spoluprácu s každým jedným z ministrov. A myslím, že sa mi to podarilo. Rovnako som spokojný s vecnou a odbornou spoluprácou s členmi výboru či už z koalície alebo opozície. Na školskom výbore sme nevyrábali škandály, nepolitizovali sme, nehádali sme sa, neútočili sme na seba. Nakoniec, pri výbore, ktorý v názve nesie vzdelanie a vedu, by to tak hádam malo byť. Ľudia nepotrebujú kauzy a hádky, ale výsledky.

Keď sa ľudí pýtajú, ktoré oblasti považujú za kľúčové, pravidelne sa na popredných priečkach objavuje školstvo a zdravotníctvo. Som rád, že školský a zdravotnícky výbor v parlamente vedieme v súčasnosti my dvaja s Marekom Krajčím. Obaja sa snažíme o odbornosť, stabilitu a kontinuitu napriek zemetraseniam na ministerských stoličkách (aj na zdravotníctve je v tomto období už tretí minister).

Ako predseda školského výboru si vysoko cením, že sa mi podarilo dosiahnuť zrovnoprávnenie financovania cirkevných škôl. Som veľmi rád aj za to, že som každoročne presadil dofinancovanie organizácií pracujúcich s mládežou, medzi ktoré patria aj skauti, ZKSM či eRko. Stálo ma to veľa síl, neustále pendlovanie medzi ministerstvami školstva a financií, ale podarilo sa.

Nespokojný som však s vlažnou a najmä oneskorenou reakciou ministerstva školstva na naliehavé prosby mládežníckych organizácií o financie, ktoré nevyhnutne potrebovali na svoju existenciu. Nie je možné, aby prostriedky určené na celoročnú prácu dostávali až niekedy v júli, čo v niektorých prípadoch znamenalo, že mali problém zabezpečiť letné tábory, ktoré sú tak dôležité pre deti i pre rodičov. Ak pre ministrov školstva práca s mládežou nie je prioritou, tak pre mňa a pre Kresťanskú úniu určite je.

V spolupráci s ministerstvom školstva som vypracoval a predložil aj zákon o povinnosti škôl žiadať si informovaný súhlas s výchovou a vzdelávaním v oblasti sexuálneho správania. O výchove majú rozhodovať rodičia, nie ideológia.

Školstvo potrebuje stabilitu. Ako učiteľ som 15 rokov učil na jednej škole, na cirkevnom gymnáziu v Žiline. Ako predseda školského výboru som dokázal, že pracovať na problémoch školstva sa dá vecne, odborne a pokojne. Ako poslanec a podpredseda Kresťanskej únie vám ponúkam hodnoty, skúsenosti a výsledky. Môžete sa spoľahnúť.