Prepustenie malých áut podľa návrhu Euro 7

Prepustenie malých áut podľa návrhu Euro 7

Nový návrh Euro 7 môže pomôcť malým autom

Európski výrobcovia automobilov uviedli, že prísnejšie emisné kontroly by mohli ziskovú výrobu malých áut znemožniť1. Avšak nový návrh Európskej rady Euro 7 by mohol týmto malým autom poskytnúť šancu na prežitie.

Prísnejšie emisné kontroly a ich vplyv na malé autá

Návrh Euro 7 zavádza prísnejšie limity pre emisie znečisťujúcich látok z vozidiel a zlepšuje kvalitu ovzdušia3. Tento návrh by mohol zvýšiť priemernú kúpnu cenu nového auta o 2 000 € 4. Výrobcovia automobilov a logistické spoločnosti budú musieť čeliť významným nákladom na dodržiavanie týchto nových noriem6.

Kompromis medzi členskými štátmi EÚ

Členské štáty EÚ sa do veľkej miery zhodli na kompromisnom návrhu predloženom Španielskom, ktorý je miernejší ako pôvodný návrh Európskej komisie9. Hlavnou zmenou v tomto kompromise bolo ďalšie predĺženie termínu implementácie na 30 mesiacov od 24 mesiacov pre autá po nadobudnutí účinnosti nariadenia9.

Dôsledky pre malé autá

Hoci návrh Euro 7 predstavuje zvýšené náklady pre výrobcov automobilov a zákazníkov, pozícia Rady EÚ je zlepšením oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie6. Tento kompromis by mohol zmierniť tlak na malé autá a umožniť im pokračovať v ich výrobe a predaji.

Výrobcovia automobilov budú musieť investovať do výskumu, vývoja, výroby a testovania, aby spĺňali požiadavky Euro 74. Napriek tomu by mohli malé autá získať príležitosť na prežitie vďaka kompromisnému návrhu Euro 7, ktorý zohľadňuje obavy výrobcov automobilov a členských štátov EÚ.