Povodne na Slovensku narušujú európsku automobilovú výrobu

Povodne na Slovensku narušujú európsku automobilovú výrobu

Výrobcovia automobilov vo východnej Európe zastavili výrobu alebo znížili svoje výrobné úrovne kvôli nedostatku dielov spôsobeného masívnymi povodňami na Slovensku1. Nemecký výrobca automobilov Volkswagen AG a český výrobca automobilov Škoda Auto a.s. pozastavili výrobu vo svojich závodoch kvôli narušeniu dodávateľského reťazca kľúčových dielov1.

Dopad na automobilový priemysel

Záplavy na Slovensku majú významný dopad na európsky automobilový priemysel, pretože výrobcovia čelia problémom s dodávateľským reťazcom po celom kontinente5. Hlavné povodne na Slovensku počas posledného mesiaca ovplyvnili výrobné zariadenia a dodávateľské reťazce na Slovensku a v celej Európe6. Nemecký automobilový gigant Volkswagen dočasne zatvoril kľúčový závod v Portugalsku kvôli nedostatku dielov spôsobenému ťažkými záplavami na Slovensku3.

Dôsledky pre dodávateľský reťazec

Povodne na Slovensku spôsobili problémy s dodávateľským reťazcom pre automobilový priemysel po celom kontinente5. V dôsledku toho sa výroba v niektorých závodoch nemeckého automobilového výrobcu Volkswagen prerušila4. Záplavy na Slovensku majú vplyv na európsky dodávateľský reťazec, čo spôsobuje problémy pre automobilový priemysel6.

Výrobcovia automobilov a dodávatelia musia riešiť tieto problémy s dodávateľským reťazcom a zabezpečiť, aby sa výroba mohla čo najskôr obnoviť. Povodne na Slovensku sú príkladom toho, ako môžu prírodné katastrofy ovplyvniť globálne dodávateľské reťazce a mať značný dopad na priemysel.