Nový koncept EV od Chery Automotive: Inšpirácia z tuniaka vedie k najaerodynamickejšiemu vozidlu na svete

Nový koncept EV od Chery Automotive: Inšpirácia z tuniaka vedie k najaerodynamickejšiemu vozidlu na svete

Čínska automobilová značka Chery Automotive predstavila nový koncept elektrického vozidla (EV), ktorý je podľa jej tvrdení najaerodynamickejším autom na svete. Tento koncept bol navrhnutý s použitím simulácie umelou inteligenciou a inšpirovaný hydrodynamickým manévrovaním tuniaka1.

Chery Automotive je jedným z desiatich najväčších výrobcov automobilov v Číne, špecializujúcim sa na batériové elektrické vozidlá (BEV) a plug-in hybridné elektrické vozidlá (PHEV) pre stredný až vysoký segment trhu nových energetických vozidiel (NEV). Okrem silnej prítomnosti v domovskej Číne sú vozidlá Chery niektorými z najviac exportovaných, najmä do menších zahraničných trhov ako Brazília, Irán, severná Afrika, Pakistan, Uruguaj, Venezuela a Vietnam1.

Chery Automotive zdieľala podrobnosti o svojom novom koncepte na Weibo, vysvetľujúc, že jeho tím čerpal nápady z dizajnu tuniaka – jedného z najhydrodynamickejších a najmocnejších rýb v mori. Spoločnosť tiež zdieľala, že dizajn EV využíval techniky simulácie umelou inteligenciou, ktoré prešli cez viac ako 2 000 rôznych prípadov optimalizácie, aby dosiahli potenciálne rekordné nastavenie koeficientu odporu (Cd)1.

Chery uvádza, že jej koncept dosiahol hodnotenie odolnosti voči vetru 0,168 Cd počas oficiálnych testov v auguste1. Táto hodnota je nižšia ako hodnota 0,19 Cd, ktorú dosiahol GM’s EV1 v neskorých 90. rokoch, a hodnota 0,175 Cd, ktorú dosiahol Lightyear 01.

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je koeficient odporu (Cd)?
Koeficient odporu (Cd) je miera, ktorá kvantifikuje odpor, ktorý objekt kladie proti pohybu vzduchu. Nižšia hodnota Cd znamená lepšiu aerodynamiku a menej odporu voči vetru.

Čo je batériové elektrické vozidlo (BEV)?
Batériové elektrické vozidlo (BEV) je typ automobilu, ktorý je poháňaný výlučne elektrickou energiou. Energia je ukladaná v batérii, ktorá napája elektromotor vozidla.

Čo je plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV)?
Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV) je typ automobilu, ktorý kombinuje tradičný spaľovací motor s elektrickým motorom a batériou, ktorú je možné nabíjať pripojením k elektrickej sieti.

Čo je nové energetické vozidlo (NEV)?
Nové energetické vozidlo (NEV) je termín používaný v Číne na označenie vozidiel, ktoré sú čiastočne alebo úplne poháňané elektrickou energiou, vrátane BEV, PHEV a palivových článkov na vodík.

Čo je simulácia umelou inteligenciou (AI)?
Simulácia umelou inteligenciou (AI) je proces, pri ktorom sa využívajú algoritmy a výpočtové modely na napodobnenie alebo predpovedanie výsledkov v reálnom svete. V prípade Chery Automotive sa AI používala na optimalizáciu dizajnu vozidla pre dosiahnutie najlepšej možnej aerodynamiky.