Kde Ford stavia nový závod na výrobu batérií?

Kde Ford stavia nový závod na výrobu batérií?

Ford Motor Company, jedna z popredných automobiliek na svete, sa rozhodla znížiť svoje plány na výstavbu batériovej továrne v hodnote 3,5 miliardy dolárov v Michigane. Toto rozhodnutie prišlo ako reakcia na pomalší prechod spotrebiteľov na elektrické vozidlá, ako sa očakávalo, a na rastúce náklady na prácu. Továreň, ktorú spoločnosť oznámila v februári, sa rýchlo stala politickým cieľom kvôli licenčnej dohode s čínskym výrobcom batérií Contemporary Amperex Technology Co., alebo CATL1.

Ford uviedol, že plánuje znížiť výrobnú kapacitu približne o 43% na 20 gigawatthodín ročne a znížiť očakávaný počet pracovných miest z 2 500 na 1 700. Spoločnosť odmietla zverejniť, o koľko menej investuje do továrne. Na základe zníženej kapacity by to však stále bola investícia približne 2 miliardy dolárov1.

Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď sa automobilky na celom svete stiahnu z EV. Dopyt po týchto vozidlách je nižší ako sa očakávalo kvôli vyšším nákladom a problémom s dodávateľskými reťazcami a technológiami batérií, medzi inými problémami. Zníženia v továrni v Marshall, Michigan, sú súčasťou plánov Fordu, ktoré boli oznámené minulý mesiac, na zníženie alebo omeškanie približne 12 miliárd dolárov v predtým oznámených investíciách do EV1.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Prečo Ford redukuje svoje plány na výrobu batérií v Michigane?

Ford sa rozhodol znížiť svoje plány na výstavbu batériovej továrne v Michigane v dôsledku pomalšieho prechodu spotrebiteľov na elektrické vozidlá, ako sa očakávalo, a rastúcich nákladov na prácu1.

2. Aký je vplyv tohto rozhodnutia na pracovné miesta?

Ford plánuje znížiť očakávaný počet pracovných miest z 2 500 na 1 7001.

3. Aký je vplyv tohto rozhodnutia na výrobnú kapacitu?

Ford plánuje znížiť výrobnú kapacitu približne o 43% na 20 gigawatthodín ročne1.

Vysvetlenie použitých termínov

1. Elektrické vozidlá (EV): Elektrické vozidlá sú typy vozidiel, ktoré používajú jeden alebo viac elektromotorov na pohon. Tieto vozidlá môžu byť napájané rôznymi zdrojmi energie, vrátane batérií, solárnej energie a elektromagnetických polí.

2. Gigawatthodina (GWh): Gigawatthodina je jednotka energie rovná jednému milióne kilowatthodín. Je to bežne používaná jednotka pre veľké množstvá elektrickej energie, ako je ročná spotreba elektrickej energie v domácnostiach alebo výroba elektrárne.

3. CATL: Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) je čínska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu batérií pre elektrické vozidlá. Je to jeden z najväčších výrobcov batérií pre elektrické vozidlá na svete.

4. Licenčná dohoda: Licenčná dohoda je právna zmluva medzi dvoma stranami, v ktorej licencor (vlastník) udeľuje licenciatovi (prijímateľovi) právo na použitie, výrobu alebo predaj jeho produktu, technológie alebo značky.