Hodnotenie najväčších svetových automobilových exportérov (2000-2022)

Hodnotenie najväčších svetových automobilových exportérov (2000-2022)

Podľa údajov Európskej asociácie automobilových výrobcov bolo v roku 2022 vyrobených viac ako 85 miliónov motorových vozidiel1. V tomto článku sa zameriavame na hodnotenie najväčších svetových automobilových exportérov na základe údajov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Zoznam zahŕňa krajiny z takmer každého kúta sveta, čo zdôrazňuje globálny charakter tohto priemyslu.

Rastúci podiel automobilových exportérov

Najväčší nárast podielu globálnej hodnoty od roku 2000 zaznamenali Čína (+7,7 pp), Mexiko (+3,2 pp) a Južná Kórea (+2,5 pp) 1. Tieto krajiny sa stali dôležitými hráčmi na svetovom trhu s automobilmi a ich rastúci podiel na exporte svedčí o ich konkurencieschopnosti a schopnosti uspokojiť globálny dopyt.

Najväčší svetoví exportéri automobilov

Zoznam najväčších svetových exportérov automobilov v roku 2022 zahŕňa nasledujúce krajiny1:

  1. Nemecko
  2. Japonsko
  3. Spojené štáty
  4. Mexiko
  5. Južná Kórea
  6. Čína
  7. Kanada
  8. Španielsko
  9. Belgicko
  10. Francúzsko

Tieto krajiny predstavujú širokú škálu regiónov a ekonomík, čo zohráva dôležitú úlohu v globálnom automobilovom priemysle.

Záver

Automobilový priemysel je globálnym fenoménom, ktorý zahŕňa krajiny z celého sveta. Rastúci podiel exportu automobilov z krajín ako Čína, Mexiko a Južná Kórea svedčí o ich konkurencieschopnosti a schopnosti uspokojiť globálny dopyt. Tieto údaje poskytujú užitočný prehľad o tom, ako sa automobilový priemysel vyvíja a aký vplyv majú jednotlivé krajiny na celosvetový trh1.