GM prispieva k významným štandardom automobilového softvéru

GM prispieva k významným štandardom automobilového softvéru

General Motors (GM) prispieva k vývoju dôležitých štandardov automobilového softvéru, ktoré majú potenciál pripojiť automobilové aplikácie a služby nielen k produktom alebo vozidlám GM, ale aj k iným výrobcom1. Spoločnosť ponúka definíciu služieb vozidiel nazývanú „uServices“ pre komunitu vývojárov automobilového softvéru. uServices sa snaží zaviesť štandardizované softvérové rozhrania pre bezpečný prístup k systémom vozidiel v rámci ekosystému vozidiel OEM1.

Táto jednotná definícia a jej pridružený programovací model umožňujú efektívny vývoj distribuovaného softvéru potrebného pre vozidlá definované softvérom (SDV). GM zdieľa túto definíciu s širšou komunitou vývojárov tým, že sa pripája k Aliancii pre systémy pripojených vozidiel (COVESA), celosvetovej aliancii riadenej jej členmi. COVESA sa venuje vývoju otvorených štandardov a špičkových technológií, ktoré urýchľujú inovácie pre systémy pripojených vozidiel1.

GM a jeho Príspevok k Automobilovému Softvéru

GM má v úmysle zohrávať vedúcu úlohu pri zjednocovaní globálnej komunity kreatívnych vývojárov a zároveň skrátiť čas potrebný pre priemysel, od výrobcov automobilov po dodávateľov, na vývoj a integráciu týchto funkcií1. „Zdieľaním existujúcich technológií, ktoré sú momentálne vo výrobe, GM dúfa, že urýchli vývoj ekosystému, ktorý môžeme využiť na integráciu softvéru tretích strán pri znížených inžinierskych nákladoch. To zase môže pomôcť znížiť náklady pre zákazníkov a skrátiť čas uvedenia na trh, zatiaľ čo otvára dvere pre zákazníkov, aby získali prístup k viacerým aplikáciám“1.

Toto nie je prvý krok GM smerom k zlepšeniu zdieľania údajov o vozidlách. V apríli spoločnosť oznámila, že bude zdieľať uProtocol s nadáciou Eclipse. Tento štandard má potenciál pripojiť automobilové aplikácie a služby nielen k produktom alebo vozidlám GM, ale aj k iným výrobcom. Snaží sa vytvoriť efektívnosť nielen medzi vozidlami, ale aj medzi telefónmi a inými zariadeniami komunikujúcimi s vozidlami1.

Dôsledky Príspevku GM

Ak sa spoločnosti, s ktorými GM spolupracuje, podarí prekonať Android Auto a Apple CarPlay, konečný výsledok by mohol byť oveľa lepší ako to, čo dnes robím v mojom Bolt EUV1. Je tiež možné, že GM a jeho spolupracujúce spoločnosti by mohli nakoniec robiť lepšiu prácu ako Tesla v softvéri1. Je dôležité si uvedomiť, že Tesla začala s Ubuntu (variantou Linuxu) a nevynalezla všetko od nuly1.

Zapojenie do väčšej spolupráce a používanie open source softvéru bol dobrý spôsob, ako dosiahnuť lepšie výsledky, a to je všeobecný smer, ktorým sa GM uberá1.