Dacia Spring pravdepodobne stratí francúzske stimuly pre elektrické vozidlá

Dacia Spring pravdepodobne stratí francúzske stimuly pre elektrické vozidlá

Francúzsky najlacnejší elektrický automobil, Dacia Spring, by mohol prísť o svoj ekologický bonus kvôli novému environmentálnemu skóre2. Táto opatrenie by mohlo vylúčiť niektoré modely z prístupu k stimulom, ktoré sú určené na podporu nákupu elektrických vozidiel.

Podľa najnovších správ sa predaj plugin vozidiel vo Francúzsku neustále zvyšuje, pričom registrácie plugin vozidiel za posledný mesiac skončili na 31 275 jednotkách. Tieto jednotky boli rozdelené medzi 17 218 BEV (alebo 13% podiel na celkovom automobilovom trhu) a 14 057 PHEV (11% podiel na automobilovom trhu)3. Napriek tomu, že plugin hybridy stratili nákupný stimul na konci roku 2022, dopyt po nich stále rastie3.

Dacia Spring bola v minulom mesiaci najpredávanejším modelom s 2 127 registráciami3. Toto vozidlo sa tešilo z off-peak mesiaca pre model Tesla Model Y, ktorý napriek tomu dosiahol skvelých 1 631 dodávok. Fiat 500e uzavrel pódium s 1 251 registráciami3.

Francúzsko plánuje zaviesť nové finančné stimuly, tzv. ‚zelený bonus‘, ktorý je cielený na kupujúcich elektrických vozidiel (EV), a to od januára 20245. Tieto stimuly sú súčasťou širšej stratégie na podporu prechodu na čistejšiu dopravu a na znižovanie emisií skleníkových plynov. Avšak, s príchodom nového environmentálneho skóre, je pravdepodobné, že Dacia Spring stratí svoj ekologický bonus4.

Tieto zmeny v stimuloch pre elektrické vozidlá môžu mať významný dopad na trh s elektrickými vozidlami vo Francúzsku. Zatiaľ čo niektoré modely môžu byť vylúčené z prístupu k stimulom, iné môžu naopak profitovať z nových opatrení. Výsledkom by mohlo byť zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácií v sektore elektrických vozidiel.