Aký je najaerodynamickejší tvar auta, aký bol kedy vyrobený?

Aký je najaerodynamickejší tvar auta, aký bol kedy vyrobený?

Aerodynamika je veda, ktorá skúma interakciu medzi vzduchom a objektmi, ktoré sa v ňom pohybujú. V prípade automobilov je aerodynamika kľúčová pre efektívnosť pohybu vozidla, jeho spotrebu paliva a celkový výkon. Najviac aerodynamický tvar v prírode je tvar slzy, ktorý má koeficient odporu (Cd) 0,04. Tento tvar je dôvodom, prečo mnoho aerodynamicky efektívnych áut často pripomína dobre používaný kus mydla134.

V praxi a zákonných požiadavkách potrebných na to, aby bol automobil schválený na cestnú premávku, však dizajnéri a inžinieri zriedka dosiahnu takéto čísla. Napriek tomu sa snažia vytvárať čo najviac aerodynamické modely. Tu je zoznam desiatich najviac aerodynamických sériových automobilov, od niektorých pôsobivých skorých pokusov po najnovšie cestné zázraky1:

  1. McLaren Speedtail (2020-súčasnosť) – Koeficient odporu: 0,278 Cd
  2. Vauxhall Calibra (1989-97) – Koeficient odporu: 0,26 Cd
  3. Tesla Model 3 (2017-súčasnosť) – Koeficient odporu: 0,23 Cd
  4. Porsche Taycan (2019-súčasnosť) – Koeficient odporu: 0,22 Cd
  5. Mercedes A-Class Saloon (2018-súčasnosť) – Koeficient odporu: 0,22 Cd
  6. BMW 5 Series Efficient Dynamics (2011-13) – Koeficient odporu: 0,22 Cd
  7. Tatra T77A (1935-38) – Koeficient odporu: 0,212 Cd
  8. Tesla Model S (2012-súčasnosť) – Koeficient odporu: 0,208 Cd
  9. Mercedes EQS Saloon – Koeficient odporu: 0,20 Cd
  10. Volkswagen XL1 (2015-16) – Koeficient odporu: 0,199 Cd

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je aerodynamika? Aerodynamika je veda, ktorá skúma interakciu medzi vzduchom a objektmi, ktoré sa v ňom pohybujú. V prípade automobilov je aerodynamika kľúčová pre efektívnosť pohybu vozidla, jeho spotrebu paliva a celkový výkon134.

Čo je koeficient odporu (Cd)? Koeficient odporu (Cd) je miera, ktorá kvantifikuje odpor, ktorý objekt vyvoláva pri pohybe cez fluid (v našom prípade vzduch). Nižší Cd znamená menší odpor a teda lepšiu aerodynamiku134.

Prečo je tvar slzy najviac aerodynamický? Tvar slzy je najviac aerodynamický, pretože jeho zaoblená predná časť minimalizuje plochu, ktorá sa stretáva s prúdením vzduchu, zatiaľ čo kužeľovitá zadná časť minimalizuje turbulentný chvost, ktorý by mohol vytvárať odpor34.

Aký je význam aerodynamiky pre automobily? Aerodynamika je dôležitá pre automobily, pretože vozidlá s lepšou aerodynamikou môžu jazdiť rýchlejšie a efektívnejšie. Aerodynamické vozidlá spotrebujú menej energie na dosiahnutie a udržanie určitej rýchlosti, čo môže viesť k nižšej spotrebe paliva a lepšiemu výkonu134.

Vysvetlenie použitých pojmov

Aerodynamika: Veda, ktorá skúma interakciu medzi vzduchom a objektmi, ktoré sa v ňom pohybujú.

Koeficient odporu (Cd): Miera, ktorá kvantifikuje odpor, ktorý objekt vyvoláva pri pohybe cez fluid (v našom prípade vzduch).

Tvar slzy: Najviac aerodynamický tvar v prírode, ktorý má zaoblenú prednú časť a kužeľovitú zadnú časť.

Turbulentný chvost: Prúd vzduchu, ktorý sa vytvára za objektom pohybujúcim sa cez fluid a môže vytvárať odpor.