Aká je implikovaná volatilita Tesly?

Aká je implikovaná volatilita Tesly?

Implicitná volatilita je matematicky určená pomocou aktuálnych cien opcií vo vzorci, ktorý zahŕňa aj štandardnú volatilitu (ktorá je založená na historických údajoch)5. Implicitná volatilita (priemer) predstavuje predpokladanú budúcu volatilitu cenného papiera počas vybraného časového rámca, ktorý je odvodený z priemeru put a call implicitných volatilít pre opcie s príslušným dátumom expirácie2.

Pri analýze implicitnej volatility Tesla (TSLA) sa odhaľuje fascinujúci príbeh. Priemerná implicitná volatilita v septembri je 50,2, čo je výrazný nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu augustu, ktorý dosahoval priemer 45,6. To naznačuje, že obchodníci a investori sa pripravujú na potenciálne významnejšie cenové výkyvy v TSLA6.

Vplyv implicitnej volatility na cenu akcií Tesla

Implicitná volatilita má významný vplyv na cenu opcií. Sklon volatility ukazuje trhovú preferenciu pre zahrnutie rizika volatility do prémie opcie pre downside puts a upside calls4. Ak sa pozrieme na TSLA, má priemernú implicitnú volatilitu 79,04% pre opcie s rôznymi cenami realizácie3.

Pri porovnaní implicitnej volatility oproti realizovanej volatility v septembri sa ukazuje, že trhoví účastníci v praxi mierne podceňujú skutočnú volatilitu počas tohto mesiaca. Inými slovami, skutočné cenové výkyvy sú zvyčajne o niečo intenzívnejšie, než čo obchodníci predpokladali na základe implicitnej volatility6.

Budúcnosť implicitnej volatility Tesla

Hoci nemôžeme nahliadnuť do budúcnosti, historická sezónnosť slúži ako vodítko. Na základe minulých trendov je možné, že implicitná volatilita by mohla postupne stúpať počas nasledujúcich dvoch mesiacov predtým, než sa začne znižovať. Realizovaná volatilita v septembri by mohla potenciálne prekročiť očakávania, najmä vzhľadom na jej skromný východiskový bod6.

Pri plánovaní vašej obchodnej cesty si pamätajte, že informácie o sezónnosti sú len jednou z hviezd v konštelácii rozhodovania. Trhová dynamika sa vyvíja a objavujú sa nové faktory. Buďte ostražití, buďte meraní a používajte historické údaje ako dôveryhodného navigátora pri informovaní vašej obchodnej stratégie6.