Kremencové hôrky Tríbeča – Oselný vrch a Uhliská časť 2.

Kremencové hôrky Tríbeča – Oselný vrch a Uhliská časť 2.

V mapách neoznačený nižší hrebeň Uhliská sa nachádza medzi Oselným vrchom a Dobrolínskymi skalami.

Nie je taký výhľadový ako je Oselný vrch, ale jeho hrebeň je dlhší, sú tu pekné skalky, stromy, krásne zelený mach a čiastočné výhľady. Byť na Oselnom vrchu škoda by bolo nenavštíviť túto lokalitu, pričom si okružnú trasu predĺžime len o kilometer.

Zo sedla Oselného vrchu vedie značenie k studničke.

Od studničky pokračujeme ďalej lesnou cestou pokiaľ nenatrafíme na červenú šípku smerujúcu na hrebeň Uhlísk. Je tu slabšie vyšliapaný chodník, ktorý zo začiatku klesá a potom stúpa na hrebeň.

Chodník hrebeňom.

Po chvíli sa objavia prvé skalky a tiež výhľad na Oselný vrch.

Kamene sú obrastené hustým, hrubým machom.

Kremenec tu má tiež ružovú až bordovú farbu. Zaujímavý je rast briezky popri skale, kde tu môže mať v takomto teréne korene to netuším.

Kým obdivujem výhľad do Hornonitrianskej doliny, srnky si ma všimli skôr a skokmi medzi skalami sa vzďaľujú.

Hrebeň je mierna vlnovka, s občasnými výhľadmi, skalami, povykrúcanými dubmi či briezkami a sýtozeleným machom, je to pastva pre oči.

Ku koncu sa terén prudšie zvažuje do doliny, keď prejdem cez potok, tak už budem pokračovať cyklotrasou, ktorá ma navedie k smerovníku Vojtechov a odtiaľ späť Drahožickou dolinou.

Hoci na Uhliská nevedie značený turistický chodník, je to naozaj pekná kremencová hôrka i keď s obmedzeným výhľadom, oplatí sa ju navštíviť.