Indický oceán. Portugalsko a Mozambik obnovili najstaršiu murovanú stavbu

Indický oceán. Portugalsko a Mozambik obnovili najstaršiu murovanú stavbu

Vlády Portugalska a Mozambiku a stavebná spoločnosť Mota-Engil v stredu podpísali memorandum o porozumení o obnove kaplnky Nossa Senhora do Baluarte na mozambickom ostrove, ktorá je najstaršou murovanou stavbou na pobreží Indického oceánu.

„My, počnúc dnešným dňom, máme veľkú zodpovednosť, robustne zrekonštruovať túto kaplnku, aby mohla vydržať ďalších 500 rokov,“ teda toľko rokov, koľko sa dokončí v roku 2022, povedal pre Lusu Aníbal Leite, výkonný riaditeľ spoločnosti Mota-Engil Africa.

Robustnosť je potrebná, aby bolo možné čeliť cyklónom, ktoré sú pre tento región charakteristické, ako sa to stalo pred rokom, keď cyklón Gombe zničil domy a infraštruktúru na ostrove, a v roku 2019, keď región zasiahol aj cyklón Kenneth, ktorý kaplnku značne poškodil.

Spoločnosť vykoná práce za nákladovú cenu, pričom ich zarámcuje do svojich aktivít sociálnej zodpovednosti, za sumu, ktorá sa ešte technicky posudzuje, ale ktorá by sa mala začať v máji, vysvetlil Aníbal Leite.

Dovtedy bude spoločnosť Mota-Engil mobilizovať a školiť pracovníkov na mozambickom ostrove.

Nadácia Manuela Antónia da Mota, zakladateľa spoločnosti, zároveň poskytne peňažný príspevok na rekvalifikáciu.

Práce by mali trvať „šesť až osem mesiacov“ vzhľadom na „zložitosť“ niektorých detailov a materiálnych požiadaviek, uviedol.

Kaplnka je klasifikovaná ako kultúrne dedičstvo, jediný príklad manuelskej architektúry v Mozambiku, budova postavená v roku 1522 portugalskou armádou na ceste do Indie, ktorá sa nachádza v obvode pevnosti Sao Sebastiao.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásila mozambický ostrov v roku 1991 za svetové dedičstvo a mozambická ministerka kultúry Edelvina Materula dúfa, že činnosť Mota-Engil presiahne rámec rehabilitácie kaplnky – rozšírenie, ktoré je uvedené v dnes podpísanom memorande.

Guvernér označil podpis za „gesto priateľstva, bratstva a spolupráce“, ktoré svedčí o „spoločnej vôli“ pokračovať „na tejto ceste“ rekvalifikácie s očakávaním, že bude „dlhá“.

„Dúfam, že ste videli veľkosť tejto pevnosti. A tým to nekončí: ostrov je oveľa viac ako pevnosť,“ povedal uvoľneným tónom, keď sa Aníbalovi Leitemu poďakoval za partnerstvo a po podpise dokumentu spolu s Franciscom André, portugalským štátnym tajomníkom pre zahraničné veci a spoluprácu, ktorý je na návšteve Mozambiku.

„Štátny tajomník predtým povedal, že mi nemôžu povedať nie, takže som prijal pokyn,“ zdôraznil.

Camões – Inštitút pre spoluprácu a jazyk udržiava centrum spolupráce vo viacerých oblastiach na mozambickom ostrove a na žiadosť Mozambiku podporí obnovu kaplnky.

Francisco André vysvetlil Luse, že „mozambická strana zistila, že je potrebné nájsť súkromného partnera so skúsenosťami a kapacitami na realizáciu“ tejto činnosti vzhľadom na „bezprostredné nebezpečenstvo“ zrútenia základov kaplnky.

„V tomto dialógu sa spoločnosť Mota-Engil javí ako súkromný partner, ktorý je k dispozícii na účasť“ a ktorý tak robí „v rámci svojej sociálnej zodpovednosti“ s „finančným príspevkom na podporu nákladov na samotné práce“, povedal.

„Portugalsko bude postupovať tak, ako vždy postupuje v rámci spolupráce s Mozambikom: našli sme projekt a teraz dohadujeme podrobnosti našej finančnej podpory s mozambickými orgánmi“, ktoré sú „vlastníkom diela“, ktorý bude rokovať s dodávateľom – čo je „rokovanie, s ktorým Portugalsko vôbec nesúvisí“, spresnil minister.

Na záver dodal: „To, čo sme urobili, bola kladná odpoveď Mozambiku a prejavenie našej ochoty finančne podporiť tento projekt, ktorý považujeme za dôležitý.